Proste rozliczenia

Wszystkie kampanie zrealizowane w danym miesiącu rozliczamy pojedynczą fakturą.

Kontrola faktur i płatności często zabiera dużo czasu. Przy rozbudowanej kampanii samo utrzymanie porządku w fakturach zabiera cenne chwile. Dzięki ROI Avenue jest inaczej – oszczędzamy czas naszych Klientów.

Wyniki i koszty kampanii jako całości, ale również każdej jej drobnej części są widoczne w dowolnym przekroju czasowym.

Co więcej – faktura może być wystawiona w dowolnej walucie lub w razie konieczności rozdzielona np. na poszczególne przedstawicielstwa w różnych krajach i ich lokalne waluty.