Wzrost ROI

Łączymy Cię bezpośrenio z Wydawcami – bez straty danych, wiedzy, czasu, no i pieniędzy.

ROI Avenue fundamentalnie służy do optymalizacji zwrotu z inwestycji.

Bezpośrednie połączenie z Wydawcami oznacza nie tylko pełną przejrzystość ruchu i możliwość niezwykle elastycznego zarządzania nim, ale także znakomite oszczędności na ‘ogniwach łańcucha kosztów’, które przekładają się na nawet dwukrotnie wyższe wypłaty dla Wydawców, przy niezmienionym poziomie kosztów po stronie Klienta!

ROI Avenue gwarantuje o 50% niższe narzuty niż sieci afiliacyjne.

Ty natomiast zdecydujesz co zrobić z tak uzyskanymi oszczędnościami.

 

Bezpośrednie oszczędności, eliminacja fraudu oraz dokładna optymalizacja każdego źródła daje pokaźne oszczędności w prowadzonych działaniach.

Możesz zatrzymać oszczędności: utrzymać sprzedaż na tym samym poziomie, obniżając koszt jednostkowy i łączny;

Możesz także reinwestować: utrzymując ten sam koszt łączny, ale zwiększając sprzedaż poprzez obniżenie kosztu jednostkowego;

Możesz wreszcie maksymalizować sprzedaż: utrzymać ten sam (krańcowy lub średni) koszt jednostkowy, zwiększając łączny budżet i wolumen sprzedaży

wykresy1